WIELKANOC 2022 r.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w czasie tegorocznych Świąt
Wielkanocnych napełnia nas wewnętrznym pokojem, mocą i odwagą, byśmy – jako ludzie
pokoju – nieśli pomoc i nadzieję tym, którym pokój odebrano

WIELKI TYDZIEŃ – 2022 r.

WIELKI CZWARTEK
 
18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
19.00-21.00 – ADORACJA W CIEMNICY
21.00 – DROGA KRZYŻOWA W PLENERZE
 
WIELKI PIĄTEK
 
  9.00 –  DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
16.30 – DROGA KRZYŻOWA
17.00 – OBRZĘDY WIELKIEGO PIĄTKU
18.00 – GORZKIE ŻALE I ADORACJA
21.00 – ADORACJA DLA MŁODZIEŻY
 
WIELKA SOBOTA
 
 7.00-18.00 – ADORACJA PRZY GROBIE P.J.
 8.00; 9.00; 12.00 – POŚWIĘCENIE POKARMÓW
18.00 – LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ   
            
WIELKANOC
 
6.00 – REZUREKCJA
 

 

POMOC DLA UKRAINY

Apel Biskupa Tarnowskiego

w związku z sytuacją na Ukrainie

Umiłowani Diecezjanie!

                Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą, która została doświadczona dramatem wojny, zapewniając o gotowości niesienia pomocy zarówno duchowej jak i materialnej.

                Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą. Podejmijmy ten apel zanosząc do Boga w naszych kościołach i domach gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji narodu ukraińskiego o dar Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji. Podejmujmy zwłaszcza wspólną i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową, a także nabożeństwa wielkopostne.

                Ponadto pragniemy spieszyć także z pomocą materialną, dlatego zarówno w dzisiejszą niedzielę jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast podczas zebrania księży wicedziekanów, które odbyło się w miniony wtorek, podjęliśmy kwestię rozeznania w parafiach naszej diecezji, jaką ilością miejsc dysponujemy, ażeby udzielić ewentualnie schronienia uchodźcom wojennym. W tym celu byłyby wykorzystane niektóre budynki diecezjalne i parafialne. Zwracam się też z prośbą do Diecezjan, aby ci, którzy mają taką możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców, zgłosili gotowość w swoich parafiach. Liczymy też na współpracę z władzami cywilnymi.

                Na Ukrainie pracuje obecnie trzynastu naszych księży diecezjalnych, a także wiele sióstr zakonnych. Jeżeli będzie taka możliwość, to również poprzez nich będziemy się starali docierać z pomocą tam, gdzie będzie ona konieczna.

                Umiłowani Diecezjanie! Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i rychłe zakończenie działań wojennych. Trójjedynemu Bogu, który jest dawcą pokoju, a także Bogarodzicy Dziewicy, Królowej pokoju, zawierzamy losy Ukrainy, losy naszej Ojczyzny i całego świata, wołając: Obdarz nas pokojem!

                 Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI