Historia parafii

Parafia p.w. św. Klemensa w Czerminie

U Matki Dobrej Rady

Ołtarz główny

Leżący nieopodal Mielca Czermin jest bardzo starą wsią i zarazem parafią. Najstarsze wiadomości historyczne na temat tej miejscowości pochodzą z 1190 r., natomiast początki parafii sięgają roku 1238, kiedy to ufundował ją i uposażył kanonik krakowski Michał Pacanowski.

W swej wielowiekowej historii parafia ta posiada kilka ciekawych rozdziałów. Z zachowanych akt wizytacyjnych wiadomo np., że co najmniej od XV w. istniała tu szkoła parafialna, do której upadku przyczynił się dopiero potop szwedzki. Natomiast w latach 1711-1900 w Czerminie funkcjonował szpital, nad którym nadzór sprawował proboszcz. Była to instytucja o charakterze społecznym, stanowiąca rodzaj przytułku dla ubogich i opuszczonych. Już w XX w. z dość rozległej parafii czermińskiej utworzono trzy nowe parafie: w 1930 r. w Rzędzianowicach i Górkach, zaś w 1976 r. w Ziempniowie.

Od początku swego istnienia parafia w Czerminie nosiła tytuł św. Klemensa Papieża i Męczennika. Dziś trudno dociec, dlaczego właśnie tego patrona wybrał fundator, jednak w ciągu wieków wierni chętnie polecali się jego wstawiennictwu, o czym może świadczyć fakt, że na chrzcie św. często nadawano dzieciom imię Klemens. Ten sam Święty był również patronem kościoła czy raczej kościołów parafialnych. Pierwszy z nich – drewniany został w 1630 r. zastąpiony kościołem murowanym, który służy wspólnocie do dziś.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Patrona, jest on jednak wysuwany zaledwie kilka razy w roku. Na co dzień widoczny jest tam otaczany wielką czcią obraz Matki Bożej Dobrej Rady, na którym postać Maryi o pięknym, pogodnym obliczu, przybrana jest w mosiężną sukienkę. Sam obraz jest współczesną kopią pierwotnego wizerunku, zniszczonego w czasie wojny. To właśnie przed tym obrazem 26. dnia każdego miesiąca odprawiana jest specjalna Msza św. wotywna. A ponieważ Matka Boża Dobrej Rady jest w Polsce patronką ruchu trzeźwościowego, cała parafia modli się wtedy o trzeźwość w rodzinach. Świadectwem pobożności maryjnej jest także 26 róż Żywego Różańca.

Najświętszej Maryi Pannie jest również poświęcony kościół filialny w Kawęczynie, noszący tytuł Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Wybudowany w latach 1987-89, został konsekrowany 4 VIII 1991 r. przez bpa Józefa Życińskiego. Jak co roku, również i teraz uroczystość odpustową obchodzono w nim w ostatnią niedzielę sierpnia