Duszpasterze

PROBOSZCZ

ks. Paweł Fałowski

WIKARIUSZ

ks. Michał Pajor

REZYDENT

ks. Jacek Naleźny

Wykaz wszystkich proboszczów parafii św. Klemensa P.M.

1. ks. Szymon Zagrodzki                             1784 – 1804

2. ks. Jan Nepomucen Szulkiewicz             1805 – 1819

3. ks. Szymon Mężowicz                            1821 – 1857

4. ks. Klemens Andrzej Popiel de Sulima   1858 – 1878

5. ks. Franciszek Szurmiak                          1878 – 1932

6. ks. Jan Jarosz                                           1932 – 1975

7. ks. Tadeusz Dyło                                      1975 – 2003

8. ks. Paweł Fałowski                                   2003 –

Wykaz wszystkich wikariuszy parafii św. Klemensa P.M.

1. ks. Zygmunt Lustofin                              1945 – 1948

2. ks. Henryk Cabaj                                     1948 – 1952

3. ks. Józef Gacek                                        1952 – 1953

4. ks. Henryk Trzaska                                  1953 – 1957

5. ks. Dionizy Łyduch                                 1957 – 1961

6. ks. Józef Wideł                                        1961 – 1963

7. ks. Stefan Sopata                                     1963 – 1966

8. ks. Eugeniusz Chrobak                            1966 – 1968

9. ks. Jan Łatka                                            1968 – 1972

10. ks. Wiesław Augustyn                           1972 – 1975

11. ks. Czesław Litak                                   1975 – 1979

12. Ks. Kazimierz Jedynak                          1979 – 1982

13. ks. Józef Gurgul                                     1982 – 1984

14. ks. Tadeusz Rzeźnik                               1984 – 1986

15. ks. Antoni Sawina                                  1986 – 1989

16. ks. Wiesław Pieja                                    1989 – 1991

17. ks. Mariusz Berko                                   1991 – 1993

18. ks. Antoni Lelito                                     1993 – 1995

19. ks. Arkadiusz Stępień                              1995 – 2000

20. ks. Leszek Grębski                                   2000 – 2003

21. ks. Rafał Ciecieręga                                 2003 – 2006

22. ks. Paweł Król                                          2006  –  2008

23.ks. Lesław Wąchała                               2008 – 2011

24. ks. Grzegorz Nosal                                   2011 – 2014

25. ks. Tomasz Biernat                                    2014 – 2017

26. ks. Marcin Kawa                                        2017 -2020

27. ks. Przemysław Dyrek                                2020 – 2023

28. ks. Michał Pajor 2023 –