Księgi parafialne

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”    /Wisława Szymborska/

Pod zaborem austriackim w 1784 roku nałożono na proboszczów parafi urzędowy obowiązek prowadzenia rejestrów urodzeń (Liber Natorum), ślubów (Liber Copulatorum) i zgonów (Liber Mortorum), każda wieś parafii miała posiadać osobną księgę. Dla większości parafii z naszego regionu najstarsze księgi sięgają końca XVIII wieku. 

Podczas działań wojennych zniszczeniu uległa część ksiąg parafii Czermin.

Dla księgi chrztów największe braki dotyczą wsi:

  • Czermin (1787-1836 i 1912-1929)
  • Breń Osuchowski (1911-1929)
  • Kawęczyn (1880-1929)
  • Łysakówek (1915-1930)

Dla małżeństw:

  • Czermin (1787-1853)
  • Breń Osuchowski (1873-1937)

Dla zgonów:

  • Czermin (1787-1880)
  • Łysaków (1863-1929)

Stan zachowania metryk parafialnych.

Zachowały się natomiast kompletne indeksy chrztów z okresu 1846-1944, które uzupełniają nam brakujące informacje ze zniszczonych ksiąg chrztów. W wielu przypadkach były one potem pomocne podczas odtwarzania metryk urodzeń. Niektóre indeksy zawierają też przydatne dopiski dotyczące ślubów lub zgonów.
Przez cały czas istnienia parafii Czermin, czyli od czasów średniowiecza aż po dzień dzisiejszy zostało tutaj pochowanych ponad 25 tysięcy ludzi, teraz jesteśmy w stanie odkryć na nowo kim oni byli – także dla nas.

Zmiany administracyjne:

W roku 1930 nastąpiły pierwsze większe zmiany granic dużej już wówczas parafii Czermin.
Zostały wtedy utworzone dwie nowe parafie: 

– Górki (obejmujące wsie Górki, Surową, Otałęż i Wolę Otałęską).
– Rzędzianowice (obejmująca Rzędzianowice wydzieloną z parafii św. Mateusza w Mielcu oraz Wolę Pławską wydzieloną z parafii Czermin)

W roku 1969 miała miejsce ostatnia zmiana granic parafii Czermin – utworzono wtedy parafię Ziempniów.

Kancelaria parafialna przechowuje księgi parafialne dla Czermina, Brnia Osuchowskiego, Kawęczyna, Łysakowa, Łysakówka, Szafranowa a także dla Ziempniowa. Księgi dla Dąbrówki Osuchowskiej zostały wdzielone dopiero w 1946 roku, wcześniej Dąbrówka Osuchowska podlegała pod Kawęczyn 

Mapka poniżej przedstawia zmiany granic parafii w XX wieku.

Obszar starej parafii Czermin

Aktualnie dostępne zasoby

Indeksy parafialne (1846-1918)

Breń Osuchowski

Czermin

Kawęczyn

Łysaków

Łysakówek

Szafranów

Ziempniów

Chrzty (indeksy – do pobrania format .xlsx)

Breń Osuchowski

Czermin

Czermin (chrzty spoza parafii)

Górki

Kawęczyn

Łysaków

Łysakówek

Szafranów

Wola Pławska – link do strony

Ziempniów

Śluby (indeksy – do pobrania format .xlsx)

Breń Osuchowski

Czermin

Górki

Kawęczyn

Łysaków

Łysakówek

Szafranów

Ziempniów

Zapowiedzi

Zgony (indeksy – do pobrania format .xlsx)

Breń Osuchowski

Czermin

Kawęczyn

Łysaków

Łysakówek

Szafranów

Ziempniów

Spis ksiąg parafialnych

Spis ksiąg

Wybrane skany metryk dostępne na życzenie osób spokrewnionych lub osobiście zainteresowanych. Indeksacja zasobów parafii jeszcze w trakcie realizacji. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: parafia.czermin@gmail.com