Odeszli do wieczności

Odeszli do wieczności w roku 2022

2.01.2022 r.

Władysław Bis – Szafranów

7.01.2022 r.

Antonina Miłoś – Łysaków

8.01.2022 r.

ks. Włodzimierz Janeczek – USA

11.01.2022 r.

Włodzimierz Polak – Szafranów

20.01.2022 r.

Henryk Guła – Tarnobrzeg

20.01.2022 r.

Stanisław Janeczek – Łysaków

26.01.2022 r.

Józefa Klich – Czermin

2.02.2022 r.

Władysława Fyk – Dąbrówka Osuchowska

3.02.2022 r.

Czesław Krukowski – Czermin

3.02.2022 r.

Józef Zych – Czermin

16.02.2022 r.

Kazimiera Jagusiak – Łysaków

21.02.2022 r.

Grzegorz Skóra – Breń Osuchowski

18.03.2022 r.

Damazy Kozioł – Breń Osuchowski

27.03.2022 r.

Stanisław Wójtowicz – Czermin

29.03.2022 r.

Jan Ziomek – Łysakówek

31.03.2022 r.

Stanisław Zając – Czermin

1.04.2022 r.

Lucyna Leś – Breń Osuchowski

2.04.2022 r.

Roman Kozioł – Czermin

6.04.2022 r.

Jan Myjak – Czermin

14.04.2022 r.

Sławomir Szrom – Breń Osuchowski

29.04.2022 r.

Krystyna Bugaj – Szafranów

28.05.2022 r.

Włodzimierz Krawiec – Kawęczyn

30.05.2022 r.

Krystyna Borońska – Kawęczyn

5.06.2022 r.

Maria Furdyna – Dąbrówka Osuchowska