Przyjęli Sakrament Chrztu Świętego

Przyjęli Sakrament Chrztu Świętego w roku 2022

6.01.2022 r.

Emilia Kaczmarczyk

6.02.2022 r.

Emilia Basztura

27.02.2022 r.

Oliwier Szot

6.03.2022 r.

Milena Janeczek

Franciszek Józef Głodzik

20.03.2022 r.

Mateusz Kukliński

18.04.2022 r.

Apolonia Ziółkowska

Kacper Krzysztof Burek

Stanisław Jan Latos

Agnieszka Alicja Śpiewak

Aleksandra Pezda

Oliwier Adamczyk

Wiktor Adamczyk

Filip Kusek

23.04.2022 r.

Filip Ruda

24.04.2022 r.

Aniela Rokoszak

Wojciech Marek Kokoszka

Wiktoria Augustyn

Marcel Kusek

15.05.2022 r.

Stanisław Kazimierz Rychel

15.06.2022 r.

Adam Marek Guła

26.06.2022 r.

Julia Wilk