NIEDZIELA BIBLIJNA

Będziesz Biblię nieustannie czytał. Nigdy się z nią nie rozstaniesz

“W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży” – pisał Roman Brandstaetter. Wyniósł z rodzinnego domu wielki szacunek do Pisma Świętego.

WIELKANOC 2022 r.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w czasie tegorocznych Świąt
Wielkanocnych napełnia nas wewnętrznym pokojem, mocą i odwagą, byśmy – jako ludzie
pokoju – nieśli pomoc i nadzieję tym, którym pokój odebrano