APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA KIEROWCÓW

Pijani kierowcy – wiozą śmierć!

Św. Krzysztof patron podróżujących i kierowców, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, wzywa nas do rachunku sumienia – jakimi jesteśmy ludźmi, jako użytkownicy dróg?

Przykład św. Krzysztofa wzywa nas do tego, by popatrzeć na nasze życie, czy my również, także na drodze, innym niesiemy Jezusa, czy niesiemy dobro innym ludziom. Czas zadać sobie pytanie: w jaki sposób kierujemy pojazdem, jak traktujemy innych uczestników ruchu drogowego?

Nie zabijaj!

Czytaj dalejAPEL KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA KIEROWCÓW

AKCJA ŚW. KRZYSZTOF

W dniach 18-25 lipca 2021 będzie obchodzony 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

Czytaj dalejAKCJA ŚW. KRZYSZTOF

Akt zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej Patronce Robotników

Bogurodzico Dziewico, Jasnogórska Pani, Matko Naszego Narodu, stajemy przed Twoim obliczem,  kończąc nawiedzenie naszej parafii.

Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy za macierzyńską opiekę nad naszą Ojczyzną i Solidarnością. Z wiarą i nadzieją składamy w Twoje Dłonie los Ojczyzny, jej  drogę do prawdy i sprawiedliwości,  rozwoju materialnego i duchowego.

Zawierzamy Ci tych, którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, bezdomności i strachu przed przyszłością. Prowadź młodych ścieżkami  polskiej kultury, moralnej i religijnej wrażliwości,

Czytaj dalejAkt zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej Patronce Robotników