Wielki Odpust Tuchowski

Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii

Pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski 1-9 lipca. Hasło to nawiązuje do programu duszpasterskiego realizowanego przez Kościół w Polsce pt. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jest to drugi rok programu skupiony, tym razem, na wyjaśnieniu wiernym poszczególnych części Mszy świętej.

Pragniemy podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przybliżyć pielgrzymom „krok po kroku” zasadnicze części Mszy świętej. Poprzez głoszone słowo Boże i posługę w konfesjonale pragniemy kształtować u wiernych postawę czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, która przez ostatni rok, z powodu pandemii, została poddana mocnej próbie. Dla wielu katolików praktyka Mszy św. niedzielnej przeniosła się w przestrzeń wirtualną. Chcemy na nowo obudzić u wiernych głód Eucharystii, aktywne w niej uczestniczenie oraz potrzebę powrotu do fizycznej na niej obecności. Czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego powierzamy Maryi, która, jako wierna Służebnica Pańska, uczy nas słuchać Słowa Bożego, wiernie go zachowywać oraz godnie czcić Jej Syna.

Już wkrótce będziemy przeżywać Wielki Odpust Tuchowski 2021. Będzie on trwał od 1 do 9 lipca. Dokładny program odpustu znajduje się na plakacie. W tym trudnym czasie szukania nadziei na powrót do normalnego i pięknego życia chrześcijańskiego zapraszamy wszystkich wiernych na odnowione, święte i Maryjne wzgórze do Tuchowa.

W imieniu wspólnoty redemptorystów – o. Bogusław Augustowski proboszcz i kustosz sanktuarium

ZOBACZ PLAKAT