PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA P.M. W CZERMINIE

3 stycznia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czermin a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Klemensa P.M. w Czerminie na udzielenie dotacji na realizację zadania „Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. św. Klemensa w Czerminie” Zakres prac obejmuję: remont posadzki polegający na wymianie istniejącej posadzki z płytek lastriko na posadzkę z płyt kamiennych wraz z warstwami podbudowy oraz z wykonaniem kanałów podposadzkowych instalacji nawiewnej c.o., wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropu oraz modernizacja ogrzewania kościoła. Kwota dotacji wynosi 876 765,80 zł. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Parafia dnia 05.01.2024r. podpisała umowę z wykonawcą prac remontowych p. Tomaszem Krużlem. Realizacja zadania obejmie co najmniej 6 miesięcy.