ZAPRASZAMY DO NASZEGO PARAFIALNEGO BETLEJEM W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA P.M. W CZERMINIE