ODPUST KU CZCI ŚW. KLEMENSA P.M.

SUMA ODPUSTOWA 20 LISTOPADA 2022 r. O GODZ. 11.00

Modlitwa do św. Klemensa P.M.

Chwalebny Męczenniku i Papieżu, Święty Klemensie, Tobie dał Pan Bóg moc uzdrawiania ludzi i obdarzył Cię przywilejem wspomagania ich w kłopotach. Wszystkim zwracającym się do Ciebie udzielałeś pomocy. Błagamy więc o pomoc i radę, mając nadzieję, że dzięki Twojemu wstawiennictwu u Boga, prośby nasze, które pragniemy Ci przedstawić zostaną wysłuchane, a jako wyraz wdzięczności obiecujemy szerzyć Twoje nabożeństwo. Amen.